Välkommen!

Verktyget Prioriteringsstödet Fyrfältaren har utvecklats av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Fyrfältaren är ett lättanvänt diagram med två värdeaxlar. Verktyget hjälper dig att prioritera ditt arbete och har många användningsområden. Det kan exempelvis användas för att:

  • Göra en riskanalys utifrån sannolikhet och konsekvens.
  • Synliggöra kostnader i relation till kvalitet.
  • Skapa presentationer och visa värden i bildformat.

Skapa ett konto och börja arbeta

SKR:s medlemmar kan skapa ett konto och börja använda verktyget direkt.

Användarhjälp